baner
 

Školská hydraulická sústava uDAQ28/3H

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 02.03.2008 16:34

Jednoduchá a nenáročná sústava s komunikáciou cez USB aj prevodníkové karty vhodná na overovanie a demonštrovanie širokej škály lineárnych a nelineárnych algoritmov riadenia v laboratóriách aj cez Internet.

I. Základný opis

Trojhladinová hydraulická sústava je určená na podporu výučby v oblasti aplikovanej informatiky a riadenia procesov. Umožňuje precvičiť a analyzovať charakteristiky vstupno-výstupných operácií, komunikácie s okolím, identifikácie, modelovania a riadenia procesov. Svoje miesto si nájde v odboroch a zameraniach ako automatizácia, meranie, regulačná technika alebo aplikovaná, či priemyselná informatika.

Systém umožňuje ovládať riadiacimi napätiami dve čerpadlá a päť ventilov, čo možno využiť na vytvorenie širokej škály úloh identifikácie a riadenia a ich jednoduchú rekonfiguráciu aj pomocou vzdialeného prístupu cez Internet.

Na výstupe je možné merať výšky hladín vodných stĺpcov pomocou troch snímačov tlaku umiestnených pri dne jednotlivých nádob a tiež získavať filtrované hodnoty priebehov týchto veličín.

   

II. Merací a komunikačný systém uDAQ28/3H

Merací a komunikačný systém uDAQ28/3H využíva na prenos a spracovanie dát vlastný mikroprocesor. Z hľadiska užívateľa je oproti doterajším riešeniam revolučná zmena v možnosti komunikácie cez USB rozhranie, čo umožňuje pripojenie k ľubovoľnému počítaču bez potreby kúpy a inštalácie špeciálnych vstupno-výstupných kariet. Na napájanie bezpečným napätím 12V a 24V slúžia malé adaptéry (podobné nabíjačke mobilných telefónov).

III. Softvérové vybavenie na identifikáciu a riadenie systému

S pomôckou dodávame ovládač pre Matlab/Simulink, v ktorom je sústava reprezentovaná ako jeden blok. Ďalší softvér typu Real Time Workshop, ktorý je nutný pri tradičných riešeniach so vstupno-výstupnou kartou, tak nie je potrebný. Komunikačné rozhranie pre simulačný softvér SCILAB je v štádiu vývoja. Zariadenie dodávame v rámci kurzu „Nelineárne systémy s obmedzeniami“ spolu s balíkom simulačných schém a riadiacich algoritmov a s prístupom do elektronickej komunity užívateľov uľahčujúcim vzájomnú výmenu skúseností. Pomocou prídavného modulu WebLab možno rozšíriť prístup k sústave cez Internet na 24 hod denne.

IV. Zhrnutie výhod školskej hydraulickej sústavy

 • Zariadenie s revolučnou zmenou v oblasti komunikácie, jednoducho pripojiteľné cez USB   k ľubovoľnému PC, plne ovládateľné cez Internet, prenosné, ľahko demontovateľné, nepotrebuje údržbu!
 • Riadenie troch výstupných veličín pomocou šiestich  rôznych vstupov dáva možnosť voľby dynamiky s rôznymi statickými, dynamickými a stochastickými vlastnosťami!
 • Nízka cena = nepotrebujete kartu prevodníkov a softvér na riadenie v reálnom čase!
 • Získate názornú, jednoduchú a bezpečnú prácu pre študenta, ktorá:
  1. podporou výučby v duchu “škola hrou” motivuje študentov,
  2. rozvíja schopnosti a zručnosti experimentovania potrebné v praxi,
  3. rozširuje možnosti simulačných nástrojov o riadenie v reálnom čase a overenie teoretických poznatkov pre vzdelávanie aj výskum,
  4. ktorá zjednodušuje návrh a riadenie v reálnom čase.

V. Pôvod a referencie

Systém bol vyvinutý a overený za podpory projektov VEGA 1/3089/06, KEGA 3/3121/05 a ESF RLZ_VVA, kód 13120200015 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (M. Huba, M. Halás , M. Kamenský, V. Žilka a M. Sklár ) v spolupráci s firmou Digicon (P. Kurčík) a so Slovenskou e-akadémiou, n.o.

VI. Kontakt

M. Huba, STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava,
tel. +421/(0)2/602 91 771, fax: +421/(0)2/654 29 521, email: mikulas.huba@stuba.sk

PDF Materiály pre tlač

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox