baner
 

Príprava na e-vzdelávanie- modul č. 2: Systémy na riadenie výučby (LMS)

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 12.12.2009 16:34

Príprava na e-vzdelávanie, modul č. 2 " Systémy na riadenie výučby (LMS)"

Autori:

Mikuláš Huba, Pavol Bisták a Miroslav Fikar: Systémy na riadenie výučby (LMS). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská e-akadémia, n. o., 2007,  126 strán, ISBN 978-80-89316-01-4

LMS

 

Materiály ku kurzom (v cene 8.70 EUR/modul) aj kurzy si možno objednať zaslaním emailu. Cena dohodou závisí od rozsahu prezenčných častí kurzu a poskytovanej študijnej podpory. Pri objednaní väčšieho počtu kusov študijných materiálov poskytujeme zľavu.

Tento kurz  vás zoznámi s možnosťami riadenia výučby prostredníctvom systémov LMS (Learning Management System), ktoré sa bežne používajú v e-vzdelávaní. V rámci toho sa zameriava na základy práce v LMS Moodle.

Kurz, ktorého nominálny rozsah je 40 hod., môže prebiehať formou samoštúdia  pomocou tlačených a elektoronických materiálov v LMS Moodle, v ktorom je zabudovaný aj systém autotoestov, glosár základných pojmov, tútorom moderované diskusné fórum a elektronický záverečný test. Dosiahnutie praktických zručností a upevnenie získaných vedomostí dopĺňa systém individuálnych zadaní hdnotených tútorom. Sú pripravené aj prednášky a praktické cvičenia v počítačových učebniach pod vedením skúsených inštruktorov.

Poslanie a ciele

Modul „Systémy na riadenie výučby (LMS)“ vás zoznámi so základmi práce v systéme Moodle. Je to softvérový nástroj na poskytovanie elektronického vzdelávania, ktorý je voľne dostupný prakticky všetkým učiteľom a ktorého používanie sa rýchlo šíri po celom svete. Jeho dostupnosť a možnosť spolupracovať a zdieľať vedomosti a zručnosti v rámci širokej komunity mu dáva výhodu, ktorá pri rozhodovaní sa pre použitie konkrétneho nástroja môže prevážiť aj niektoré prednosti profesionálnych nástrojov. Jeho používaním a rozborom jeho vlastností možno popri  rozvoji konkrétnych zručností zároveň ilustrovať aj mnohé všeobecné vlastnosti systémov využívaných na prípravu, poskytovanie, administrovanie a riadenie elektronického vzdelávania.

Po absolvovaní modulu by ste mali lepšie vedieť:

•    opísať a charakterizovať základné nástroje na poskytovanie elektronického vzdelávania známe pod rôznymi názvami ako systémy na riadenie výučby, systémy na riadenie kurzov, virtuálne vzdedlávacie prostredia, riadené vzdelávacie prostredia, wobovské vzdelávacie prostredia, atď.,
•    definovať a charakterizovať vzdelávacie objekty a opísať význam ich štandardizácie,
•    .

Vstupné predpoklady


Štúdium modulu predpokladá, že ste už absolvovali Modul č.1 „Základy e-vzdelávania“.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox