baner
 

Nelineárne systémy

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 31.12.2007 20:05

 

Nelineárne systémy

Návrh riadenia s rešpektovaním obmedzení

 

Mikuláš Huba

ISBN 978-80-89316-05-2  (218 strán)

Kniha je určená záujemcom o návrh riadenia nelineárnych systémov automatického riadenia s jedným vstupom a s jedným výstupom s rešpektovaním obmedzení ich vstupných a stavových veličín. Vhodná je pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia, pedagogických a výskumných pracovníkov, aj pre záujemcov z praxe. Jej štúdium vyžaduje základné vedomosti z teórie automatického riadenia a nelineárnych systémov.Ukazuje, ako možno navrhovať robustné riadenie s čo najrýchlejším a pritom monotónnym priebehom výstupnej veličiny pri zohľadnení rôznych aspektov reálneho procesu - obmedzení vstupných veličín, šumov merania, parazitných oneskorení, zmien parametrov procesu a jeho nelineárnych vlastností.Do návrhu algoritmov riadenia prináša viaceré nové postupy, ktoré umožňujú podstatne lepšie využívať široký funkčný potenciál súčasnej výpočtovej techniky.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox