baner
 

Seminár o e-vzdelávaní

Vložil: Tomáš Huba | Publikované: 07.01.2007 00:00

Seminár o e-vzdelávaní:

7.3.2007, 10.00 - 13.00 What Makes an Online Course "Excellent"?

Dr. Susan Zvacek je riaditeľkou centra University of Kansas, USA, ktoré zodpovedá za prípravu pracovníkov univerzity a podporu efektívneho využívania technológií a metód elektronického a dištančného vzdelávania. V jednom semestri poskytujú online viac ako 1200 kurzov, v ktorých je zahrnutých 18 000 študentov a 480 vyučujúcich.

Prednášateľ:
Suzan Zvacek, University of Kansas (PhD - Iowa State University), USA

Organizátori:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Lokálne stredisko dištančného vzdelávania STU v Bratislave
Slovenská e-akadémia, n.o. Bratislava

Miesto:
FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava - Mlynská dolina - blok D, miestnosť D424

Registrácia:
Bližšie informácie o akcii vám poskytne, Ing. A. Vajdová, tel. +421-2-602 91 876
Registračný poplatok: 200.- Sk
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox