baner
 

Školenia na tému e-vzdelávania

Vložil: Tomáš Huba | Publikované: 22.11.2006 00:00

 

Úvodné stretnutia:

22. 1. 2007, 09:00-12:00 hod alebo
23. 1. 2007, 09:00-12:00 hod (stačí účasť v jednom termíne)
vždy v priestoroch
STU FEI Bratislava, Ilkovičova 3,
Mlynská dolina,
D-blok, 4. poschodie, miestnosti D405

ponúkame učiteľom všetkých typov škôl a ďalším záujemcom z bratislavského kraja možnosť účasti na úvodnom stretnutí navzájom sa doplňujúcich elektronických kurzov „Základy e-vzdelávania“ a „Systémy riadenia výučby – Moodle“ vyvinutých v rámci projektu ESF Príprava na e-vzdelávanie.

Stretnutia slúžia na vysvetlenie cieľov a systému štúdia v kurzoch. Na úvodné kurzy ďalej nadväzujú voliteľné moduly určené pre autorov elektronických kurzov, organizovanie a vedenie videokonferencií a manažment a administráciu e-vzdelávania.

Kurzy sú určené učiteľom, ktorí už pracujú alebo sa chystajú pracovať v systéme dištančného vzdelávania, ale aj pre všetkých učiteľov využívajúcich počítače vo vzdelávaní.
Východiskom je v nich „učenie sa robením“, v rámci ktorého účastníci vyvíjajú materiály, zzískavajú vedomosti a skúsenosti a navrhujú riešenia k svojim predmetom a kurzom.

Prehľad kurzu:
Základy e-vzdelávania + ako študovať - 40 hod.
Systémy riadenia výučby LMS - 30 hod (paralelne).

Nadväzujúce moduly:

Manažment e-vzdelávania - 30 hod.
Autori e-vzdelávania - 60 hod.
Videokonferencie vo vzdelávaní - 30 hod.

Tvorba a obhajoba záverečných prác - 40 hod (s vypracovaním možno začať už počas úvodných kurzov).

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox